157/2005

Given i Helsingfors den 8 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av vild fisk från havsområden som foder för odlad fisk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 1 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 809/1992 och 424/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller användningen av färsk, djupfryst eller syrabehandlad vild fisk som fångats i havs- eller brackvattensområden som foder för odlad fisk.

2 §
Restriktioner som gäller foder för odlad fisk

Användningen av färsk, djupfryst och syrabehandlad vild fisk som fångats i havs- eller brackvattensområden som foder för odlad fisk är förbjuden fr.o.m. 1.9.2005.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2005.

Rådets direktiv 91/67/EEG; (31991L0067); EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 93/53/EEG; (31993L0053); EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 1
Kommissionens beslut 2003/636/EG; (32003D0634); EGT nr L 220, 3.9.2003, s. 8
Kommissionens beslut 2003/904/EG; (32003D0904); EGT nr L 340, 24.12.2003, s. 69
Kommissionens beslut 2004/328/EG; (32004D0328); EGT nr L 104, 8.4.2004, s. 129
Kommissionens beslut 2005/67/EG; (32005D0067); EGT nr L 27, 29.1.2005, s. 55

Helsingfors den 8 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.