154/2005

Given i Helsingfors den 11 mars 2005

Lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1029/2000) 2 § 1 och 2 punkten, 4 § 2 och 3 mom. samt det inledande stycket i 11 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ädelmetall fint guld, fint silver och fin platina,

2) ädelmetallarbete ett föremål som helt eller delvis har tillverkats av ädelmetaller eller legeringar av dessa,


4 §
Stämplar och ansvar

Ett ädelmetallarbete skall vara försett med namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel när det släpps ut på marknaden eller säljs.

Tillverkaren eller den som släpper ut ett ädelmetallarbete på marknaden svarar för att det har åtminstone de stämplar om vilka bestäms i 2 mom. som ett bevis på att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven.


11 §
En produkt som inte motsvarar kraven

Om det vid tillsynen konstateras att ett ädelmetallarbete inte uppfyller kraven enligt 3 eller 4 §, har tillsynsmyndigheten rätt attDenna lag träder i kraft den 16 mars 2005.

RP 236/2004
EkUB 1/2005
RSv 5/2005

Helsingfors den 11 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.