153/2005

Given i Helsingfors den 11 mars 2005

Lag om ändring av 5 § i lagen om posttjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 6 april 2001 om posttjänster (313/2001) 5 § 1 mom. som följer:

5 §
Kvalitetsnormer för de samhällsomfattande posttjänsterna

Inrikes brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna och som har lämnats in för att förmedlas av ett postföretag och delas ut nästa arbetsdag och för vilka gällande avgift har betalats skall delas ut så att minst 85 procent av försändelserna är framme nästa arbetsdag och minst 98 procent är framme senast den andra arbetsdagen.Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 241/2004
KoUB 2/2005
RSv 10/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG; EGT nr L 15, 21.1.1998, s. 14-25

Helsingfors den 11 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.