146/2005

Given i Helsingfors den 9 mars 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2005

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut ändras 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning den 26 januari 2005 (37/2005) om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2005 som följer:

6 §
Publikationspoängens värde

Värdet av en sådan publikationspoäng som avses i 5 § är 5 008,48 euro.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2005.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2005.

Helsingfors den 9 mars 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Päivi Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.