145/2005

Given i Helsingfors den 10 mars 2005

Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

fogas till befolkningsdataförordningen av den 22 oktober 1993 (886/1993) en ny 5 d § som följer:

1 a kap.

Anmälning och registrering av uppgifter om födelser och dödsfall

5 d §
Registrering av uppgifter om dödförklaring

När magistraten har fattat beslut om dödförklaring skall den utan dröjsmål registrera uppgiften om beslutet i befolkningsdatasystemet.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2005.

Helsingfors den 10 mars 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.