143/2005

Given i Helsingfors den 2 mars 2005

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995)

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2004/115/EG av den 15 december 2004 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG beträffande gränsvärdena för vissa bekämpningsmedelsrester som fastställs i detta direktiv.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2005.

Kommissionens direktiv 2004/115/EG (32004L0115); EUT nr L 374, 22.12.2004, s. 64

Helsingfors den 2 mars 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.