141/2005

Given i Helsingfors den 24 februari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2004/1/EG av den 6 januari 2004 om ändring av direktiv 2002/72/EG när det gäller upphävande av användningen av azodikarbonamid som jäsmedel

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2005.

Kommissionens direktiv 2004/1/EG (32004L0001); EGT nr L 7, 13.1.2004, s. 45

Helsingfors den 24 februari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.