140/2005

Given i Helsingfors den 3 mars 2005

Statsrådets förordning om temporärt ibruktagande av säkerhetsupplag för spannmålsutsäde och utsäde av vallväxter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § i lagen av den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992):

1 §
Ibruktagande av spannmålsutsäde

Säkerhetsupplaget beträffande spannmålsutsäde i statens säkerhetsupplag sänks temporärt från 80 000 ton till 65 000 ton. Ur upplagen tas ut 13 000 ton certifikatutsäde av korn och två ton utsäde av havre.

2 §
Ibruktagande av utsäde av vallväxter

Säkerhetsupplaget beträffande utsäde av vallväxter i statens säkerhetsupplag sänks temporärt från 900 ton till 300 ton. Ur upplagen tas ut certifikatutsäde av timotej.

3 §
Påfyllning av upplagen

Upplagen skall utan dröjsmål efter det att produktionsmöjligheterna medger detta fyllas på med de mängder certifikatutsäde som motsvarar de mängder som tagits ut ur upplagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2005.

Helsingfors den 3 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Kirsi Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.