134/2005

Given i Helsingfors den 2 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2002 om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (1363/2002) 6 § 3 mom. som följer:

6 §
Beslut om sanktioner, återindrivning och förverkande av säkerheter

Återbetalning av belopp som betalats utan grund, säkerheter som frisläppts utan grund, räntor och sådana belopp som avses i artikel 51.4 i exportförordningen krävs inte om det totala beloppet per exportdeklaration är högst 100 euro, med undantag för sådana fall då gränsen underskrids av samma sökande och för samma produkt upprepade gånger utan godtagbar orsak.Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2005.

Helsingfors den 2 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Michael Nylund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.