128/2005

Given i Helsingfors den 4 mars 2005

Lag om ändring av 6 § i lagen om beräknande av laga tid

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 april 1930 om beräknande av laga tid (150/1930) 6 §, sådan den lyder i lag 662/1978, som följer:

6 §

Missnöjesanmälan, inlämnande av ändringsansökan, bemötande därav, tjänsteansökan och andra åtgärder som skall vidtas inom en bestämd tid vid domstol eller någon annan myndighet eller vid en officiell förrättning, skall ske senast den sista dagen av den bestämda tiden. Skall åtgärden vidtas i ett ämbetsverk, skall det ske före utgången av verkets öppettid, och skall åtgärden vidtas vid en domstols sammanträde eller någon annan förrättning, skall det ske före sammanträdets eller förrättningens slut.

Om ett ärende som är anhängigt vid domstol tas upp till behandling ett angivet klockslag på den utsatta dagen, skall den åtgärd som hänför sig till behandlingen av ärendet dock vidtas då.


Denna lag träder i kraft den 9 mars 2005.

RP 82/2004
FvUB 1/2005
RSv 1/2005

Helsingfors den 4 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.