126/2005

Given i Helsingfors den 3 mars 2005

Statsrådets kanslis förordning om temporär ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

fogas till arbetsordningen av den 28 oktober 2003 för statsrådets kansli (893/2003) temporärt nya 14 a och 34 a § som följer:

14 a §

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet skall

1) svara för beredningen och genomförandet av de möten och andra evenemang som arrangeras i Finland under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionen år 2006,

2) delta i arrangerandet av de möten och andra evenemang som ordnas i Bryssel och som hör till Finlands ansvarsområde, samt

3) svara för de fortsatta åtgärder och den rapportering som föranleds av de i 1 och 2 punkten avsedda arrangemangen inom ramen för Finlands EU-ordförandeskap.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet verkar i samarbete med statsrådets EU-sekretariat, ledningsgruppen för EU-ordförandeskapet och de andra ministerierna.

Sekretariatets verksamhet leds av chefen för sekretariatet.

34 a §

Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet avgör ärenden som gäller utgifter om högst 200 000 euro som betalas med anslag som anvisats enheten. I fråga om den beslutanderätt som innehas av chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet gäller det som föreskrivs om beslutanderätten för verksamhetsenheternas chefer.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2005 och är i kraft till den 30 juni 2007.

Helsingfors den 3 mars 2005

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.