125/2005

Given i Helsingfors den 3 mars 2005

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

fogas till statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om statsrådets kansli (459/2003) temporärt en ny 2 a § som följer:

2 a §
EU-ordförandeskapet

Vid kansliet finns för viss tid ett sekretariat för EU-ordförandeskapet.

De bestämmelser och föreskrifter som gäller för kansliets verksamhetsenheter skall även iakttas i fråga om sekretariatet för EU-ordförandeskapet.

Vid kansliet finns en ledningsgrupp för EU-ordförandeskapet, vilken ansvarar för den allmänna samordningen av Finlands ordförandeskap och verkar i samband med statsrådets EU-sekretariat.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2005 och är i kraft till den 30 juni 2007.

Helsingfors den 3 mars 2005

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.