124/2005

Given i Helsingfors den 25 februari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Genève den 9 december 2002 ingångna överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation, som godkänts av riksdagen den 10 december 2004 och av republikens president den 21 december 2004 samt beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Schweiziska regeringen den 4 februari 2005, träder i kraft den 6 mars 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen den 21 december 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation (1171/2004) träder i kraft den 6 mars 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 25/2005)

Helsingfors den 25 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.