119/2005

Given i Helsingfors den 25 februari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Det i London den 16 maj 2003 ingångna 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, vilket riksdagen godkänt den 16 mars 2004 och vilket republikens president godkänt den 30 april 2004 och i fråga om vilket anslutningsinstrumentet har deponerats hos Internationella sjöfartsorganisationen den 27 maj 2004, träder i kraft den 3 mars 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 30 april 2004 om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (324/2004) träder i kraft den 3 mars 2005.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 21/2005)

Helsingfors den 25 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.