114/2005

Givet i Helsingfors den 15 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att från och med den 1 mars 2005 uppgår de maximala inkomsterna enligt 5 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och 62 § i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000) till 32 700 euro om det är fråga om en enda sökande, och till 46 800 euro om sökandena är makar eller personer enligt 20 § 5 mom. i ovan nämnda förordning, eller en av dem.

Helsingfors den 15 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.