111/2005

Given i Helsingfors den 24 februari 2005

Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

föreskrivs med stöd av 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004):

1 §

När ersättning enligt 5 kap. 4 § och 5 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) räknas ut, debiteras den försäkrades självrisk undantagsvis vid ersättande av inköp av nedan nämnda läkemedelssubstanser för en mängd som motsvarar tre månaders behandling, fastän mängden har anskaffats genom flera delinköp under dessa tre månader.

Läkemedelssubstans

Klozapin

Peritonealdialysvätskor

Medicinskt syre

Isotretinoin, då läkemedlet har förskrivits till en kvinna i fertil ålder.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 december 2004 om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1348/2004).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 februari 2005

Minister
Tarja Filatov

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.