109/2005

Given i Helsingfors den 11 februari 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §

Genom denna förordning bekräftar social- och hälsovårdsministeriet listan över de koncentrationer som enligt 13 § statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001) befunnits skadliga i luften på arbetsplatsen (indikativa gränsvärden) och listan enligt 15 § över de indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer som mäts i biologiska prov. Listorna publiceras i bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets publikation HTP-värde 2005.

Publikation HTP-värde 2005 fås mot betalning från Helsingfors Universitetsförlagets bokhandel.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 6 mars 2002 om koncentrationer som befunnit skadliga (190/2002).

Kommissionens direktiv 2000/39/EG (32000L0039); EGT nr L 143, 16.6.2000, s. 47-50

Helsingfors den 11 februari 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.