106/2005

Given i Helsingfors den 18 februari 2005

Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2005

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978),

av dessa lagrum sådana de lyder, 28 § fastighetsskattelagen i lag 506/1998 och 4 b § lagen om skatteuppbörd i lag 586/1987:

1 §
Förfallodagar för fastighetsskatten

Den första raten av fastighetsskatten för 2005 skall erläggas senast den 15 september 2005 och den andra raten senast den 3 november 2005.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Helsingfors den 18 februari 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.