105/2005

Given i Helsingfors den 18 februari 2005

Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2004

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 586/1987:

1 §
Förfallodagen för kvarskatt

Den första raten av stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2004 skall betalas senast den 1 december 2005 och den andra raten senast den 1 februari 2006.

2 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2004 skall betalas senast den 1 december 2005.

3 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Förordningen tillämpas på annan kvarskatt för skatteåret 2004 än den som påförts sådana samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § nämnda lag.

Helsingfors den 18 februari 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.