103/2005

Given i Helsingfors den 17 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 25 mars 2004 om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk (206/2004) 1 och 15 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om köp, försäljning, överföring, sammanslagning, sänkning, omställning och återtagande av de referenskvantiteter för leveranser av helmjölk som avses i artikel 5 f i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. I fråga om överföring av referenskvantiteter för direktförsäljning föreskrivs särskilt.

15 §
Behörig myndighet samt överföring och omställning av referenskvantiteter

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde en gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget köper, säljer, överför, sammanslår, sänker, omställer och återtar referenskvantiteterna samt fastställer de ändringar som berör dessa.

När en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter med stöd av 5, 6 eller 12 § gäller en produktionsperiod som redan inletts skall ansökan tillställas arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.

Ansökan om temporär och definitiv omställning som avses i artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter skall göras före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång.


Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2005.

Helsingfors den 17 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.