100/2005

Given i Helsingfors den 15 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 februari 2004 om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer (162/2004) punkt 3 i avgiftstabellen samt

fogas till avgiftstabellen i bilagan en ny punkt 8 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Helsingfors den 15 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sinikka Saari

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.