95/2005

Given i Helsingfors den 18 februari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ramavtalet om ett multilateralt miljöprogram på det nukleära området i Ryska federationen och av tilläggsprotokollet till ramavtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Stockholm den 21 maj 2003 ingångna ramavtalet om ett multilateralt miljöprogram på det nukleära området i Ryska federationen och tilläggsprotokollet om skadeståndsanspråk, rättsliga förfaranden och ersättning till ramavtalet, som republikens president har godkänt den 12 november 2004 och beträffande vilka godkännandeinstrumentet har deponerats hos Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) den 10 december 2004, är i kraft från den 9 januari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ramavtalet och tilläggsprotokollet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2005.

(Ramavtalet och tilläggsprotokollet finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska)

Helsingfors den 18 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.