94/2005

Given i Helsingfors den 18 februari 2005

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 20 februari 2002 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kroatiens regering ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik, som godkänts av riksdagen den 24 februari 2004 och som godkänts av republikens president den 2 april 2004 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 21 januari 2005, träder i kraft den 20 februari 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik (260/2004), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 20 februari 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 17/2005)

Helsingfors den 18 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.