93/2005

Utfärdat i Helsingfors den 8 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter 11/05 8.2.2005 1.3.2005

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Rådets direktiv 2002/89/EG (32002L0089); EUT nr L 355, 30.12.2002, s. 45
Kommissionens direktiv 2004/102/EG (32004L0102); EUT nr L 309, 6.10.2004, s. 9
Kommissionens direktiv 2004/103/EG (32004L0103); EUT nr L 313, 12.10.2004, s. 16
Kommissionens direktiv 2004/105/EG (32004L0105); EUT nr L 319, 20.10.2004, s. 9

Helsingfors den 8 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannele Sankari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.