87/2005

Given i Helsingfors den 11 februari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattar på föredragning från kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Tammerfors den 18 juni 1998 ingångna konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser, vilken riksdagen godkänt den 29 januari 1999 och vilken republikens president godkänt den 12 mars 1999 och beträffande vilken ett meddelande om dess godkännande har lämnats till Förenta Nationernas generalsekreterare den 1 april 1999, är i kraft från den 8 januari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 12 mars 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser (319/1999) träder i kraft den 1 mars 2005.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 15/2005)

Helsingfors den 11 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.