83/2005

Given i Helsingfors den 10 februari 2005

Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §

Som annat nationellt stöd enligt 6 § lagen om nationella stöd till jordbrukdet och trädgårdsodlingen (1559/2001) får studiepenning för lantbruksföretagare för 2005 beviljas till ett belopp av högst 1,0 miljoner euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

Helsingfors den 10 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Mikko Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.