82/2005

Given i Helsingfors den 10 februari 2005

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 april 2004 om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004 (288/2004) 8 § som följer:

8 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter

Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter beviljas högst för följande odlingsarealer:

Växtart ha
rödklöver 620
timotej 5 000
ängssvingel 1 200
hundäxing 30
engelskt rajgräs 160

För utsädesproduktion av vallväxter betalas nationellt stöd till högst i följande tabell angivna belopp för den med hjälp av stödenhetskoefficienten angivna andelen av sökandens till stöd berättigande areal. Stödenhetskoefficienten får ändras, om den areal som berättigar till stöd avviker från det värde som uppskattades när stödenhetskoefficienten bestämdes.

Växtart euro/ha stödenhetskoefficient
stödområdena
A och B C1-C4
rödklöver 342 454 1,00
timotej 101 227 0,89
ängssvingel 119 269 0,75
hundäxing 224 336 1,00
engelskt rajgräs 291 403 1,00

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.