77/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Lag om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen av den 18 februari 1938 om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark (83/1938) 1 § 1 mom. B-punkten och 9 §, av dessa lagrum det första sådant det lyder i lag 1431/2004.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 89/2004
MiUB 19/2004
RSv 205/2004

Helsingfors den 4 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.