76/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Lag om Pyhä-Luosto nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

I syfte att skydda den mest representativa fjällkedjan i mellersta Lappland samt därtill hörande skogs- och myrmarker som bevarats i naturtillstånd och har ödemarkskaraktär samt de arter som förekommer där, samt med tanke på utfärder, forskning och undervisningsändamål inrättas Pyhä-Luosto nationalpark i enlighet med naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Pyhä-Luosto nationalpark omfattar cirka 14 200 hektar statsägda områden i Sodankylä och Pelkosenniemi kommuner samt i Kemijärvi stad. Gränserna för nationalparken har märkts ut med rött på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Pyhä-Luosto nationalpark tillämpas vad som i 13―15 § i naturvårdslagen föreskrivs om fridlysning, med undantag av 14 § 1 mom. 8 punkten.

4 §
Jakt

De vars hemort är en kommun som avses i 8 § i jaktlagen (615/1993) har rätt att med stöd av nämnda lagrum jaga i sin hemkommun inom Pyhä-Luosto nationalpark, utan hinder av fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen. Det är emellertid inte tillåtet att jaga i områdena i närhet av nationalparkens rutter och serviceanläggningar eller Pyhätunturi och Luosto turistcentra. De områden där jakt är tillåten har rastrerats på den karta som utgör bilaga till denna lag.

5 §
Gruvdrift och turism

Utan hinder av fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen är det tillåtet att inom Pyhä-Luosto nationalpark ekonomiskt exploatera ametist och andra smyckesstenar och att bedriva småskalig turism i anknytning till detta utanför Luosto Natura 2000-området (F11301713). Det område där den nämnda verksamheten är tillåten har rastrerats på den karta som utgör bilaga till denna lag.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 89/2004
MiUB 19/2004
RSv 205/2004

Helsingfors den 4 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.