73/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för 60 år av fred

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av att 60 år av fred förflutit sedan andra världskriget upphörde präglas ett jubileumsmynt med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktören för Ab Myntverket i Finlands släktnamnsinitialer M och M.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns konturen av en duva som flyger uppåt mot vänster och håller en lövklädd kvist i näbben. Den lövklädda kvisten och övre delen av duvan är ingraverade i den plastiska ytan på myntets övre del och den nedre delen är en relief mot bottenytan. Till vänster under duvan finns gemenskapssymbolen i relief och till höger en brusten snara i relief. I relief i bågform finns nertill årtalet 1945 och till höger årtalet 2005.

Till vänster på myntets valörsida finns en växt med sex blommor som slingrar sig uppåt från den nedre delens plastiska yta. Den nedre delen av växten är ingraverad i den plastiska ytan medan den övre delen är en relief mot bottenytan. Från vänster och uppåt går texten SUOMI FINLAND och årtalet 2005 i bågform i relief. Under blommorna finns värdebeteckningen 10 € i relief.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 10 euro är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2005.

Helsingfors den 4 februari 2005

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.