66/2005

Given i Helsingfors den 27 januari 2005

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om börsprospekt

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till finansministeriets förordning av den 19 juni 2002 om börsprospekt (539/2002) en ny 50 a § som följer:

50 a §
Tillämpning av kommissionens förordning

Börsprospekt kan upprättas enligt de minimikrav på innehållet som kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 ställer, i stället för enligt de minimikrav som denna förordning ställer.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Helsingfors den 27 januari 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Timo Kaisanlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.