65/2005

Given i Helsingfors den 3 februari 2005

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut 157/1987 om allmänna anvisningar för begränsande av partikelutsläpp från kraftverk och pannanläggningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrives med stöd av 11 § miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 12 februari 1987 om allmänna anvisningar för begränsande av partikelutsläpp från kraftverk och pannanläggningar (157/1987).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005.

Helsingfors den 3 februari 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.