63/2005

Given i Helsingfors den 3 februari 2005

Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 april 2004 om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2004 (289/2004) 3 § som följer:

3 §
Grunderna för beviljande av tilläggsdel

Tilläggsdelen betalas i stödområdena A och B i enlighet med stödområdesindelningen i bilaga 1.

Tilläggsdelen kan beviljas högst för den med hjälp av stödenhetskoefficienten angivna andelen av det belopp av tilläggsdelen som i övrigt beviljas. Stödenhetskoefficienten är 0,90.

Tilläggsdelen kan betalas högst för samma areal och motsvarande förbindelseperiod för vilken odlaren har en gällande miljöstödsförbindelse.


Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.