62/2005

Given i Helsingfors den 3 februari 2005

Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i stadsrådets förordning av den 22 januari 2004 om nationellt stöd för potatisproduktion 2004 (37/2004) 5 § som följer

5 §
Stödets storlek

Stöd för potatisproduktion beviljas högst till ett belopp av 282 euro per hektar.

För en odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingskontrakt om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 6 § beviljas stöd till ett belopp som är 118 euro högre per hektar.

På ett produktionsområde som avses i 1 § lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (574/2002) beviljas för den produktion som avses i 2 § 2―6 punkterna kompletterande stöd till ett belopp som är högst 62 euro per hektar eller för en odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingskontrakt om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 6 § ett belopp som är högst 88 euro per hektar.


Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.