59/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 9 november 2001 om registrerat partnerskap (950/2001) en ny 5 a § som följer:

5 a §

För prövning av hinder mot registrering av ett partnerskap och för registrering av ett partnerskap samt för intyg i anslutning till dessa uttas inte någon avgift. Avgift och ersättning för resekostnader kan dock tas ut för registrering av ett partnerskap, om parterna i partnerskapet och registermyndigheten har kommit överens om att registrering enligt 5 § skall förrättas vid någon annan tidpunkt än under den öppettid som nämns i 1 § i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994). Ersättning för resekostnader kan också tas ut om registrering av partnerskap förrättas någon annanstans än i registermyndighetens ämbetslokal. Avgiftens och ersättningens storlek anges genom förordning av statsrådet i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

RP 123/2004
FvUB 25/2004
RSv 235/2004

Helsingfors den 4 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.