55/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Det i Kyoto den 11 december 1997 ingångna Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, vilket riksdagen har godkänt den 8 maj 2002 och vilket republikens president har ratificerat den 24 maj 2002 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 31 maj 2002, träder i kraft den 16 februari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 24 maj 2002 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring (383/2002) träder i kraft den 16 februari 2005.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 13/2005)

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.