53/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Utvidgning av nationalparken

Till Seitseminen nationalpark, som inrättades med stöd av lagen om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker (674/1981) och som utvidgades genom lagen om utvidgning av Seitseminen nationalpark (116/1989), fogas cirka 380 hektar statsägd mark i Kuru kommun. Gränserna för de områden med vilka parken utvidgas har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till lagen.

2 §
Hänvisningsbestämmelse

Beträffande det område som fogas till nationalparken enligt 1 mom. gäller vad som särskilt bestämts om Seitseminen nationalpark och fridlysningen.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 133/2004
MiUB 24/2004
RSv 239/2004

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.