43/2005

Given i Helsingfors den 27 januari 2005

Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant det lyder i lag 574/2000:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2005 utan särskild debitering anses fördelade enligt följande:

1) om staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/1987) tillämpas eller landskapet Åland är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,816 58,187 41,813

2) om en kommun, en samkommun eller ett kommunalt affärsverk, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling eller kyrkliga samfällighet eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
4,016 60,159 39,841

3) om någon annan än en i 1 eller 2 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
2,966 46,055 53,945
5,166 69,028 30,972
6,066 73,623 26,377
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2005 på basis av debitering anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 53,5 %
2) sjukförsäkringsavgift 46,5 %
3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2005 och tidigare år och som influtit under 2004 anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 54,3 %
2) sjukförsäkringsavgift 45,7 %
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Förordningen tillämpas även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 2005 eller därefter.

Helsingfors den 27 januari 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.