41/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och biståndsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Kairo den 3 mars 2004 mellan Republiken Finlands regering och Arabrepubliken Egyptens regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 8 december 2004 och av republikens president den 21 december 2004 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 6 januari 2005, träder i kraftt den 5 februari 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen den 21 december 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar (1205/2004) träder i kraft den 5 februari 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 5 februari 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2005)

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.