40/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) en ny 63 b § som följer:

4 kap.

Skatteplikt för förvärvsinkomst

63 b §
Pensionsstöd

När det gäller pensionsstöd enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) skall bestämmelserna om pension tillämpas vid beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005 och den tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 183/2004
ShUB 27/2004
RSv 161/2004

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.