38/2005

Given i Helsingfors den 19 januari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för gränsveterinärernas prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 september 2001 om avgifter för gränsveterinärernas prestationer (832/2001), sådan den lyder delvis ändrad i förordning 226/2003, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

För kontroller som beställts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgift enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.