32/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Vilnius den 3 maj 2002 upprättade trettonde protokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som riksdagen har godkänt den 19 oktober 2004 och som republikens president har godkänt den 12 november 2004 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 29 november 2004, träder i kraft den 1 mars 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 12 november 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (961/2004) träder i kraft den 1 mars 2005.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2005)

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.