25/2005

Given i Helsingfors den 20 januari 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 januari 2003 om avgifter som uppbärs för statborgen (20/2003) 3 § 2 mom. som följer:

3 §

Den årsavgift som uppbärs i fråga om borgen för långfristig kredit är 0,35 procent beräknad på borgenskreditens kapital eller borgensansvarets belopp.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Helsingfors den 20 januari 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.