24/2005

Given i Helsingfors den 20 januari 2005

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 2 mars 2000 om gränsbevakningsväsendet (269/2000) 18 § 1 mom, sådant det lyder i förordning 32/2004, som följer:

18 §
Behörighetsvillkor för officerstjänst

Särskilt behörighetsvillkor för tjänst som yngre officer är officersexamen eller lägre el- ler högre högskoleexamen för officer.Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.