23/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Luxemburg den 29 oktober 2001 mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, ingångna stabiliserings- och associeringsavtalet, som riksdagen har godkänt den 9 december 2003 och som republikens president har godkänt den 19 december 2003 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos Generalsekretariatet vid Europeiska Unionens råd den 6 januari 2004, träder i kraft den 1 februari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 19 december 2003 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan (1235/2003) träder i kraft den 1 februari 2005.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 5/2005)

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.