16/2005

Given i Helsingfors den 19 januari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 9 juni 2004 om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004 (471/2004) som följer:

1 §

Bilaga 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004 (471/2004) ändras i enlighet med denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Mirja Eerola

Bilaga 1

Enhetspriser för ersättande av skördeskador år 2004

Åkerväxter Enhetspris, cent/kg
------------------------------------------------
Industrimatpotatis 8,5
------------------------------------------------

Bilaga 2

Normskördar för skördeskador år 2004 (kg/ha)

ÅKERVÄXTER Södra-Österbotten Österbotten Norra-Österbotten
-------------------------------------------------------------
Industrimatpotatis 33 500 33 500 33 500
Stärkelsepotatis 33 500 33 500 33 500
-------------------------------------------------------------

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.