10/2005

Given i Helsingfors den 14 januari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av direktiv 2002 16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2004/13/EG av den 29 januari 2004 om ändring av direktiv 2002/ 16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2005.

Kommissionens direktiv 2004/13/EG (32004L0013); EUT nr L 27, 30.1.2004, s. 46

Helsingfors den 14 januari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.