9/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av undervisningsministern,

ändras i förordningen av den 3 april 1987 om ikraftträdande av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (364/1987) 2 § som följer:

2 §

Undervisningsministeriet och miljöministeriet beslutar inom respektive förvaltningsområde om föreläggandet av objekt, vilka tillhör Finlands kultur- och naturarv, för upptagande på Världsarvslistan som avses i artikel 11 stycke 2 i konventionen.


Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2005.

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.