8/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Azerbajdzjan om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Baku den 26 februar 2003 mellan republiken Finlands regering och republiken Azerbajdzjans regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 24 october 2003 och godkänts av republikens president den 21 november 2003 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 10 november 2004, är i kraft från och med den 10 december 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 21 november 2003 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Azerbajdzjan om främjande av och skydd för investeringar (956/2003) träder i kraft den 22 januari 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 2/2005)

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.