3/2005

Given i Helsingfors den 13 januari 2005

Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka uppbärs en fast avgift enligt självkostnadsvärde är penningspelstillstånd enligt 11 § lotterilagen (1047/2001) och ändringar av penningspelstillstånd om vilka beslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Den avgift som uppbärs för ett penningspeltillstånd är 294 euro och för ändring av ett penningspeltillstånd 218 euro.

2 §

Avgift uppbärs också, när ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2005 och gäller till den 31 december 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 januari 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Ismo Atosuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.